lulando.pl

Blog tematyczny o dzieciach i rodzicach.

Nauka

Ile zarabia aktor w teatrze?

Ile zarabia aktor w teatrze?

Aktorzy teatralni, to tacy, którzy budują opowieści na scenie. Ich praca różni się od innej „publicznej” profesji – nie są oni bowiem jedynie wykonawcami, ale przede wszystkim twórcami. Ile więc zarabia taki aktor na swojej pasji? Czy doświadczenie wpływa na wynagrodzenie? Jak wygląda porównanie zarobków w teatrach na świecie? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Detale wynagrodzenia aktora teatralnego

Życie aktora teatralnego to nieustanne borykanie się z niepewnością – nie wiadomo, kiedy dostanie następną rolę, a co za tym idzie – kiedy dojdzie do wypłaty. Wynagrodzenie aktora nie jest stałe i na ogół istnieje zależność między liczbą granych spektakli, a otrzymywanym honorarium. W Polsce najbardziej popularnym modelem wynagradzania aktorów jest tzw. umowa o dzieło, która stanowi, że aktor dostaje zapłatę za każdy występ na scenie. Innym modelem jest umowa o pracę, gwarantująca stały miesięczny dochód.

Warto jednak zaznaczyć, że takie warunki cechują głównie teatry instytucjonalne – w przypadku prywatnych grup teatralnych czy projektów niezależnych system wynagrodzeń może wyglądać zupełnie inaczej.

Wpływ doświadczenia na zarobki w teatrze

Tak jak w wielu innych zawodach, również w teatrze doświadczenie ma wielkie znaczenie. Aktorzy z większym stażem, znaną twarzą czy z rozpoznawalnym nazwiskiem zazwyczaj otrzymują wyższe wynagrodzenie. Wynika to z prostego faktu – wykreowanie postaci na scenie to proces, który wymaga umiejętności, które często przychodzą z doświadczeniem. Ponadto, znani aktorzy często przyciągają więcej widzów, co przekłada się na dochody teatru. Jednak, zarówno młodzi jak i dobrze ugruntowani aktorzy często muszą zmagać się z niestabilnością i niepewnością, co wiąże się z ewentualnym brakiem ról.

Porównanie zarobków teatralnych na świecie

Zarobki aktorów teatralnych różnią się w zależności od kraju i specyfiki rynku teatralnego. Z analiz przeprowadzonych przez różne instytucje wynika, że aktorzy na Broadwayu w USA zarabiają znacznie więcej niż ich koledzy i koleżanki występujący w teatrach europejskich. Przeciętne wynagrodzenie aktora na Broadwayu to około 2000 dolarów za tydzień, podczas gdy w Londynie w słynnym West Endzie aktorzy zarabiają średnio 500-600 funtów na tydzień.

Jeżeli chodzi o Polskę, tu średnie wynagrodzenia aktorów teatralnych nie są tak spektakularne – według danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przeciętny dochód aktora w 2018 roku wyniósł niecałe 2800 zł brutto miesięcznie.

Zakres dochodów aktorów w różnych gatunkach teatralnych

Zarobki aktora teatralnego zależą również od gatunku, w jakim się porusza. Wynagrodzenia w teatrze dramatycznym są zazwyczaj niższe niż w teatrze muzycznym czy operze. W tych ostatnich, głos jest niezwykle ceniony i dobrze opłacany. Warto jednak pamiętać, że niezależnie od gatunku, zarobki aktorów są silnie zróżnicowane – od bardzo niskich po bardzo wysokie, co wiąże się z popularnością danego aktora, renomą teatru, w którym występuje, a także wartością artystyczną samej produkcji.

Podsumowując, udzielając odpowiedzi na postawione na początku pytanie „Ile zarabia aktor w teatrze?”, trzeba mieć na uwadze wiele różnorodnych czynników. Wynagrodzenia aktorów są niestabilne i zależą od wielu zmiennych – gatunku teatru, kraju, w którym aktor pracuje, a także jego doświadczenia i umiejętności. Mimo tych wyzwań, wielu aktorów wciąż nie wyobraża sobie innej ścieżki kariery – to dowód na to, że teatr to coś więcej niż tylko praca – to pasja i styl życia.

Udostępnij